Grundläggande värderingar

Alla anställda inom LEO Pharma delar samma vision, mission och värdegrund: LEO Pharmas grundläggande värderingar.

Vision
LEO Pharma är det världsledande ”specialty pharma” företaget globalt, som kan erbjuda konkurrenskraftiga läkemedel för patienter och samhälle inom dermatologi och koagulation.

Mission
Anställda arbetar kontinuerligt för förbättrade behandlingsalternativ som ska gagna såväl patienterna som samhället i stort.
 
Värderingar
LEO Pharmas medarbetare hyser en stark passion för innovation, konkurrenskraft, integritet och anpassningsförmåga. Dessa värden utgör grunden för långsiktig tillväxt och utveckling med en strävan att:

• öka livskvaliteten för patienter
• samarbeta, respektera, lita på och stödja varandra
• agera på ett trovärdigt, engagerat och professionellt sätt
• ta ansvar och uppnå utmärkta resultat
 

 Inställning
• Kundfokus - vi ger ett mervärde till våra kunder
• Resultatinriktning - vi vill gärna överträffa våra överenskomna mål
• Flexibilitet -  vi har möjlighet att anpassa oss snabbt och effektivt till förändringar och nya möjligheter
• Kostnadseffektivitet - vi använder våra tillgångar på ett optimalt sätt

 

 

 

 

 

Vi använder cookies på denna hemsida

Cookies gör det möjligt för oss att få en bättre insikt i din användning av hemsidan, visa program och funktion, göra din upplevelse bäst möjlig, ge dig ett unikt identifikationsnummer samt hjälpa dig med att komma ihåg ditt användarnamn och lösenord när du besöker hemsidan igen. Vi använder också cookies till att samla in statistik om hemsidan.

Genom att klicka dig vidare på hemsidan accepterar du användningen av cookies.