Eksem


Atopiskt eksem är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom i epidermis och dermis. Till symtomen hör rodnad, klåda, vätskefyllda blåsor och en hud som fjällar eller blir skorvig. Cirka 12-15 % av alla småbarn drabbas. Atopiskt eksem debuterar ofta inom de första sex månaderna och vid ett års ålder har 60 % av dem som har anlag för att utveckla atopiskt eksem drabbats. Två tredjedelar har en atopisk familjehistorik. Remission sker hos 40-60 % inom 10-20 år.

Exacerbation av atopiskt eksem kan orsakas av allergiska reaktioner mot kemikalier, metaller och växter eller överkänslighet mot tvål och rengöringsmedel. Vidare kan stress, oro och depression kan utlösa eller förvärra utbrott och är ofta förknippade med en ökad halt immunoglobulin E i blodet. Bakteriell infektion, framförallt orsakad av Staphylococcus aureus, kan förvärra sjukdomen.

Behandling av eksem
Allmänna åtgärder såsom mjukgörare samt undvikande av irriterande ämnen och överdriven värme är viktigt.

Vid lokal behandling med steroider är regeln att använda den lägsta dosen steroid som är effektiv. Antibiotika i kombination med en steroid kan användas för infekterade eksem. Andra alternativ är takrolimus eller pimekrolimus.

Lugnande antihistaminer ges på natten och hjälper till att minska klådan. Svårare och resistenta former kan behandlas med lågfrekvent UVB, azatioprin, metotraxate eller ciklosporin.    

 

 

 

 

Vi använder cookies på denna hemsida

Cookies gör det möjligt för oss att få en bättre insikt i din användning av hemsidan, visa program och funktion, göra din upplevelse bäst möjlig, ge dig ett unikt identifikationsnummer samt hjälpa dig med att komma ihåg ditt användarnamn och lösenord när du besöker hemsidan igen. Vi använder också cookies till att samla in statistik om hemsidan.

Genom att klicka dig vidare på hemsidan accepterar du användningen av cookies.