Viktig läkemedelsförändring: Daivonex® (kalcipotriol) – försäljningen har upphört

Patienter kan istället erbjudas Daivobet® (kalcipotriol + betametasondipropionat) som ett alternativ för lokal behandling av stabil plack psoriasis vulgaris hos vuxna där lokal terapi är lämplig.

Skälet till beslutet är att kombinationsbehandling visat fördelar, med minskad försäljning av Daivonex® som följd1. Kombinationsbehandling med både D-vitaminanalog och kortikosteroid har visat sig vara både effektivare och ge färre biverkningar än behandling med enbart kalcipotriol2,3,4.

Patienter som använder Daivonex® måste därför informeras om förändringen och kan istället erbjudas Daivobet® som ett alternativ. Läs mer om kombinationsbehandling (kalcipotriol + betametasondipropionat) i sammanfattningarna från Cochrane-gruppen och i ADIS Drug Evaluation1,3.

"For both body and scalp posriasis, combined  treatment with  vitamin D and corticosteroid performed significantly better than vitamin D alone or corticosteroid alone”

Ur ref. 3 Cochrane Skin Group, Topical treatment for chronic plaque psoriasis

Vid frågor om sortimentsförändringen – ring oss gärna på 040-35 22 00.

 Referenser

1 McCormack, Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate, Drugs 2011;71(6):709-730
2 Kaufmann et al. Dermatology 2002;205:389-93
3 http://www.cochrane.org/CD005028/SKIN_skin-treatments-for-chronic-plaque-psoriasis
4 Kragballe et al. Br J Dermatol 2006;154(6):1155-60

För mer information om produkterna, vänligen se www.fass.se

Vi använder cookies på denna hemsida

Cookies gör det möjligt för oss att få en bättre insikt i din användning av hemsidan, visa program och funktion, göra din upplevelse bäst möjlig, ge dig ett unikt identifikationsnummer samt hjälpa dig med att komma ihåg ditt användarnamn och lösenord när du besöker hemsidan igen. Vi använder också cookies till att samla in statistik om hemsidan.

Genom att klicka dig vidare på hemsidan accepterar du användningen av cookies.