Läkemedel

 På LEO Pharma är vi engagerade i att utveckla konkurrenskraftiga läkemedel och behandlingar som levererar ett unikt värde till patienter och samhällen runt om i världen. Genom att snabbt anpassa oss till nya behov kan vi leverera kostnadseffektiva mediciner till patienter som lider av hudinfektioner och sjukdomar såsom psoriasis och eksem. Det gäller även sjukdomstillstånd som kräver antikoagulationsbehandling.

Anpassad vård
Med ständigt fokus på patientens bästa, gör vi det möjligt för sjuksköterskor och läkare att erbjuda patienter anpassad vård – när det är möjligt får patienter behandling en gång om dagen, snabba resultat och en behandling som är livsstilsanpassad.

Vi kommunicerar med hänsyn till etik och är opartiska i vår dialog med läkare, sjuksköterskor och andra anställda inom hälso- och sjukvården så att du ska känna dig trygg i den rådgivning och de kvalitetsprodukter du erbjuds.