Global närvaro

LEO Pharmas produkter finns i mer än 100 länder. Vi är mer än 5 000 anställda som verkar i 61 länder världen över.

Här finns vårt kontor i Sverige:  

Besöksadress:
Hyllie Stationsväg 42
Malmö  

Postadress:
LEO Pharma AB
Box 404
201 24 Malmö  

Telefon: 040-35 22 00
Fax: 040-35 22 75 

E-post: info.se@leo-pharma.com