Grundläggande värderingar

Alla anställda inom LEO Pharma delar samma vision, mission och värdegrund: LEO Pharmas grundläggande värderingar.

Vision
LEO Pharma är det världsledande ”specialty pharma” företaget globalt, som kan erbjuda konkurrenskraftiga läkemedel för patienter och samhälle inom dermatologi och koagulation.

Mission
Anställda arbetar kontinuerligt för förbättrade behandlingsalternativ som ska gagna såväl patienterna som samhället i stort.
 
Värderingar
LEO Pharmas medarbetare hyser en stark passion för innovation, konkurrenskraft, integritet och anpassningsförmåga. Dessa värden utgör grunden för långsiktig tillväxt och utveckling med en strävan att:

• öka livskvaliteten för patienter
• samarbeta, respektera, lita på och stödja varandra
• agera på ett trovärdigt, engagerat och professionellt sätt
• ta ansvar och uppnå utmärkta resultat
 

 Inställning
• Kundfokus - vi ger ett mervärde till våra kunder
• Resultatinriktning - vi vill gärna överträffa våra överenskomna mål
• Flexibilitet -  vi har möjlighet att anpassa oss snabbt och effektivt till förändringar och nya möjligheter
• Kostnadseffektivitet - vi använder våra tillgångar på ett optimalt sätt