Tidig bioteknik 1930 – 1984

Tidig bioteknik (1930 – 1984)
Efter att ha överfört insulinproduktionen till den oberoende Nordiska Insulin Stiftelsen 1925, ändrade LEO Pharma inriktningen på sin läkemedelsutveckling till hormonprodukter. Företaget arbetade systematiskt med att isolera hormoner i urin från gravida kvinnor och hästar. Den kunskapen gav LEO Pharma goda förutsättningar att producera konkurrenskraftiga läkemedel i nästan ett halvt sekel.

Kongsted, grundaren av LEO Pharma, tillika en nyckelperson bakom uppkomsten av den danska läkemedelsindustrin, avled 1939. I början av andra världskriget, när det var kaos i Europa, tog Kongsteds svärson, doktor Knud Abildgaard över bolagets roder. Vid slutet av kriget blev LEO Pharma det första företaget utanför Storbritannien och USA att producera penicillin - och företaget levererade penicillin till de allierade, samtidigt som produktionen hölls hemlig för den tyska ockupationsmakten.

År 1945 sysselsatte LEO Pharma över 200 personer och hade en årlig omsättning på 3,7 MDKK. LEO hade cirka 230 olika produkter.

Efter kriget lanserade LEO Pharma en rad läkemedel som förbättrade livet för människor med atopisk dermatit, impetigo och njursjukdomar över hela världen. Från 1949 till 1959 flyttade LEO Pharma all produktion till sitt nuvarande huvudkontor i Ballerup i Danmark och började exportera läkemedel. Under de följande 25 åren etablerades nio filialkontor globalt.