Stiftelsen LEO

LEO Pharma ägs till hundra procent av Stiftelsen LEO och är helt oberoende av utomstående kapital. Stiftelsen LEO har ägt LEO Pharma sedan 1984 och har en stabil tillväxt.

Moderbolaget - LEO Pharma - är en stiftelseägd, forskningsinriktad dansk koncern med  mer än 5 000 anställda. Huvudkontoret ligger i Ballerup utanför Köpenhamn. Läs mer om stiftelsen LEO på www.leo-foundation.org.