Paola Lovato

Jag är forskare på enheten ”Discovery” – det är vi som kreerar och testar idéer som ska bli nya läkemedel. 
 

Paola på jobbet 
Jag tillämpar mina kunskaper i biologi och immunologi för att testa idéer och ta fram lösningar som LEO Pharma behöver för att skapa ett nytt läkemedel. Min största insats görs i läkemedelsutvecklingens tidiga fas. På vår enhet är drivkraften alla sjuka människor som behöver de nya medicinerna vi utvecklar.

Mångfald främjar innovationen
Det finns många skäl till varför jag trivs med att jobba på LEO Pharma. En av dessa är den stora mångfalden. Mina kollegor består av olika individer från olika länder (jag är t.ex. från Italien). Vi har varierande utbildningar och för med oss varsin bakgrundshistoria. Somliga har familj, andra inte. Vi agerar och betraktar saker olika – det leder till diskussioner och alla måste vara lyhörda för varandras tankar. Våra arbetslag blir innovativa och dynamiska.

Människor med passion

På LEO Pharma arbetar jag med kollegor som delar min passion till ett och samma ändamål. Vi känner oss privilegierade att utföra något som kan hjälpa mindre lyckligt lottade – i det här fallet sjuka människor. Det är fantastiskt att vara en del av ett lag som verkligen vill förändra ett tillstånd.

Paolas utmaning på LEO
När jag började på LEO Pharma i augusti 2005, kom jag rakt in i en ny era i företaget med stora organisatoriska förändringar och nya uppgifter framför sig. Det passade mig alldeles utmärkt, eftersom jag är förtjust i utmaningar och även känslan av att vara i startskedet av något nytt och spännande.

Vidare tror jag att det i denna verksamhet finns oändligt många professionella utmaningar, starka värderingar och goda möjligheter, vilket skapar en inspirerande arbetsmiljö.

Det är för mig och även arbetsgivaren betydelsefullt att jag kan delta i kurser och konferenser som fokuserar på olika aspekter av vetenskap och biomedicinsk forskning. Jag får fortbildning och därmed inspiration beträffande nya metoder, biologisk förståelse och nya terapeutiska ingrepp eftersom ett tillvägagångssätt för att bekämpa en sjukdom ofta kan appliceras på en annan.

Paola på fritiden
Jag dansade klassisk ballet i flera år, men nu är det flamenco som gäller! Det handlar inte enbart om att virvla runt, klappa med händerna och stampa med fötterna till tonerna av spanskt gitarrspel – det är en livsstil.

Vidare tycker jag om att resa och när jag besöker nya ställen avstår jag från att göra listor över sevärda kyrkor och museer. I stället sätter jag mig med en kopp kaffe och betraktar folket. För mig handlar det om att njuta av atmosfären och att bara vara.


2010-12-27