Jim Frater

 

Jag är ledare för Team Dermatologi, som är en del av ”Corporate Marketing” och ”Medical Affairs”.


Jim på arbetet

Jag leder ett arbetslag bestående av 17 engagerade medarbetare. Vi ansvarar för den globala marknadsföringsplattformen för LEO Pharmas dermatologiska¹ läkemedel. Ambitionen är att skapa en helhetssyn utifrån samtliga intressenters behov, men i synnerhet med hänsyn till de målgrupper som skulle kunna påverka vårt sätt att utveckla och marknadsföra våra dermatologiska produkter både nu och i framtiden. Det innebär att vi tittar närmare på behoven hos personer med hudsjukdomar – och hos läkare.


Positionering med maximal effekt

Utifrån det vi lärt oss, positionerar² vi produkterna så att vi uppnår bästa möjliga marknadseffekt och kan leverera något värdefullt till patienter och samhälle. Under processens gång får vi återkoppling från slutanvändare och hälso- och sjukvårdsspecialister. Den är oerhört värdefull för oss! Vi vidarebefordrar synpunkterna till våra kollegor som arbetar med forskning och utveckling, och vi diskuterar nya produkter och lösningar som vi vet möter marknadens behov.

Jag upplever att jag har mandat att påverka företagets riktning – särskilt med hänsyn till vår produktportfölj. Jag har friheten att fatta egna beslut och att driva de projekt jag vill – så länge de hjälper oss att uppnå våra företagsmål. Detta är rätt plats för dig som vill vara med och påverka.


Utmanande projekt 

De mest utmanande projekten är när jag inför en grupp arbetskamrater ska övertyga dem om en ny strategi. Det är en otrolig känsla att vara en av dem som sparkar igång ett projekt – och att därefter betrakta hur alla unisont rör sig mot ett gemensamt mål. 

LEO Pharma verkar i en konstant föränderlig värld, och som varje enskild dag ställer oss inför nya prövningar. Här råder en genuin familjeaanda. Oavsett var i världen jag befinner mig eller vad jag gör, upplever jag en gemenskap där värderingar och mål harmonierar med varandra. 

På LEO Pharma kan du fatta beslut som påverkar företaget, kunderna och även samhället. Karriären begränsas enbart av dina egna ambitioner och din kreativitet. Och jobbet, ja det blir vad du gör det till. Under mina år på LEO har jag lärt mig lika mycket av mina kollegor som från kurser jag deltagit i eller litteratur jag läst. I början av min karriär deltog jag i ett antal tunga utbildningsprogram. Jag har även haft några mentorer vid min sida som generöst har delat med sig av insikter och tankar om marknadsföring i läkemedelssektorn. 

Jag har varit anställd på LEO i 20 år och har genom åren haft åtta olika befattningar. I genomsnitt innebär det således två och ett halvt år på varje tjänst. Förhoppningsvis har jag om fem år fått så många goda erfarenheter, att jag kommer att ha ännu bättre förutsättningar att göra en betydelsefull insats för bolaget.


Jim på fritiden

Resor är min stora passion. Jag gör det i min egen takt, så att jag verkligen kan ta in alla intryck från varje plats jag besöker.Ordförklaringar: 
 

¹ Dermatologi – läran om huden och dess sjukdomar 
² Positionera – en marknadsföringsterm för hur en produkt önskas bli uppfattad och associerad med av marknaden 

 

2010-12-27