Marianne Viskum Olesen

Jag är personalchef för LEO Pharmas "Global Product Supply".
 

Marianne på jobbet
Jag ägnar mig åt allt som berör personalfrågor såsom rekrytering, strukturella förändringar, arbetsrätt och så vidare. Jag diskuterar med chefer hur vi ska kommunicera ut nya förändringar i organisationen. Det handlar om att hitta balansen mellan det medarbetarna vill och vad företaget behöver. Min viktigaste roll är att stödja företagets chefer. Jag erbjuder rådgivning inför olika situationer som kan hjälpa människor att genomföra åtgärder på bästa sätt. Att få chansen att göra skillnad mellan människor och företag betyder allt för mig.


Ett balanserat förhållningssätt
Jag eftersträvar hela tiden en balans mellan medarbetarnas önskemål och företagets behov. Matematikern och Nobelpristagaren John Forbes Nash som formulerade spelteorin Nash Equilibrium, förklarade balansen så här: Man uppnår bäst resultat och balans om varje individ i spelgruppen fattar det optimala beslutet han eller hon är kapabel till med hänsyn tagen till de andra individernas tagna beslut. Och på LEO är vi fast beslutna att hitta den balansen. Vi tror på att tala öppet med varandra. Om du har en idé som du brinner för, kommer man att lyssna på dig. Den vetskapen är en stark motor för alla som arbetar här.


Nyligen ledde jag ett projekt gällande ett nytt rekryteringssystem. Vi bemöttes med enbart positiva kommentarer och ett häpnadsväckande gensvar. Men större än så var att vi fick chansen att ge LEO något som verkligen behövdes, nämligen ett utomordentligt, förstklassigt rekryteringssystem.


Livet före LEO
Innan jag började på LEO Pharma arbetade jag för Danska Röda Korset. I Danmark tog vi hand om 30 000 flyktingar från det forna Jugoslavien. Att ordna bostad och tillgodose alla dessa människors behov var en enorm logistisk utmaning som tänjde våra resurser till det yttersta. Fem år passerade i en handvändning. Jag älskade mitt arbete på Röda Korset, eftersom det var en verksamhet med starka värderingar och hängivna människor. När jag beslöt mig för att gå vidare, ville jag hitta en arbetsgivare vars värderingar var lika starka. Jag fann dem på LEO.


Gemensamma värderingar och mål
Vi tar människor och deras behov på stort allvar. Våra mediciner hjälper många människor världen över att få en bättre livskvalitet. Vi tillverkar produkterna under stort ansvar. För mig kommer det inte som någon överraskning att medarbetarna brinner för sin sak. Trots att LEO Pharma är det tredje största läkemedelsföretaget i Danmark, råder en familjär atmosfär under dess tak. Min hypotes är att vi känner denna samhörighet tack vare företagets långa historia och starka värderingar. Vi har ett rikt arv och en mängd traditioner att förvalta. Även om de anställda kommer från olika kulturer i olika delar av världen, är värderingar och mål gemensamma.


Professionella utmaningar
Jag fick förmånen att förvärva nya kunskaper som gagnar både LEO Pharma och mig. Det är den balans som John Forbes Nash syftar på. Jag fick den tid jag behövde för att utveckla min kompetens. Men kanske är det så att de största möjligheterna till personlig och professionell utveckling har funnits i mångfalden av arbetsuppgifter och i de projekt jag driver. Att ledningen tror på mig och uppskattar det jag ger företaget är en fantastisk känsla.

Min plan är att stanna så länge jag upplever att jag kan påverka och åstadkomma förändringar. Jag är alltid öppen för nya möjligheter och jag får dem här. Om jag vill ta mig an ett nytt uppdrag eller prova nya utmaningar har jag alltid bemötts med en positiv, konstruktiv dialog.


Marianne på fritiden

Jag tillbringar mest tid med min familj. Vi har fyra pojkar i åldrarna 11-21, och även en hund, så det är alltid något på gång hemma hos oss! Vi tycker om att resa tillsammans. Men då vill vi inte bara besöka platser och ta bilder. Vi gillar utmaningar. För tillfället planerar vi en tripp till Mount Kilimanjaro i Tanzania. Berget mäter nästan 6 000 meter över havet, är högst i Afrika och tar fem eller sex dagar att bestiga. Det kan man sannerligen kalla utmaning!

2010-12-27