Jan Vesth-Wiersholm

Jag är produktionsdirektör för enheten ”Finished Goods Production”, där icke-sterila, flytande produkter, tabletter och förpackningar tillverkas. Vi är omkring 90 personer på avdelningen.


Jan på jobbet
Vi arbetar efter GMP-regler¹ och dokumenterar i princip allt vi gör för att säkerställa att patienter tar emot säkra såväl som verksamma produkter. Enheten kontrolleras regelbundet av olika myndigheter, och vi måste alltid vara uppdaterade med hänsyn till aktuella, gällande krav.


Att få leveranskedjan att fungera komplikationsfritt kräver en hel del planering: Behöver vi ny utrustning? Ytterligare bemanning? Projektera för en ny processlinje? Eller stänga ner en gammal? Hela tiden handlar det om att anpassa sig till en föränderlig värld och miljö. Detta är förenligt med några av LEO Pharmas värdeord innovation, konkurrenskraft och anpassningsförmåga, vilket stämmer väl överens med min personliga uppfattning om vilka faktorer som är viktigast för att behålla marknadspositionen och förbättra den kommersiella plattformen.


Utmaningen är att hela tiden se till att vi producerar väl avvägd mängd i tid så att vi kan bemöta beställningar från försäljningsavdelningen.


Ingen dag är den andra lik
Det som är så stimulerande med denna arbetsplats är att ingen dag liknar den andra. Bara att finna rätt balans mellan efterlevnad och effektivitet är ett heltidsgöra – något nytt är alltid på gång. Jag känner stolthet över att få arbeta med alla entusiastiska kollegor som vill göra en insats för att hjälpa människor som lider av olika sjukdomar. Att det just är produkter som hjälper människor har stor betydelse. Oavsett vilken funktion du har eller vad du arbetar med – om engagemanget finns, är jobbet så mycket roligare och chansen att lyckas är oändligt mycket större. 


Från grön tomt till fabrik
En av mina största utmaningar på LEO var att bygga en ny fabriksanläggning för tillverkning av tabletter. Högsta ledningen försåg mig med en stor säck pengar, en grön tomt och sa åt mig placera en fabrik på den! Vi började med att gräva ett djupt hål i marken. Två år senare stod där en toppmodern fabrik med kvalificerad utrustning och utbildade medarbetare. Vilken otrolig upplevelse! I Danmark ses LEO Pharma som ett relativt stort företag, men internationellt sett och i läkemedelsbranschen är vi en tämligen liten aktör. Som anställd innebär det att du står närmare besluten som tas och att din medverkan och ditt engagemang har stor betydelse.
 

Livet före LEO
Jag tog min examen som mekanisk ingenjör och tillika processingenjör och arbetade därefter för en mindre konsultrörelse som var specialiserad på olika projekt i läkemedelsindustrin. LEO Pharma var en av våra kunder. Efter tre år började jag i oljeindustrin och stannade där ett par år. Jag blev kontaktad av en person på LEO som jag lärt känna genom mitt förra arbete. Han tyckte att jag skulle söka ett jobb på deras produktionsenhet. Det var tio år sedan, och nu ansvarar jag för en stor del av produktionsenheten.


Att inleda yrkesbanan med rådgivning på en liten firma för att sedan fortsätta till ett företag i LEO Pharmas storlek har gett mig insikten och förmågan att se saker och ting ur olika perspektiv. I dag är några av våra serviceleverantörer relativt små. Jag gillar tanken på att de möter utmaningar och i den mån det är möjligt försöker skapa situationer som gagnar båda parter.


En dynamisk arbetsplats
Jag trodde aldrig att jag skulle stanna så länge som tio år. Men med så många utmaningar och intressanta projekt har det aldrig funnits anledning att byta arbetsgivare. Vi är många på LEO som delar denna erfarenhet. Kanske beror det på att vi vågar ta initiativ? Vi kastar oss in i olika projekt och greppar varje möjlighet att prova något nytt. Det är en oerhört dynamisk, engagerande arbetsplats.

LEO Pharma är enligt min åsikt ett företag som erbjuder ett brett utbud av möjligheter till de som vågar utmana sig själva och ta initiativ till olika slags uppgifter och uppdrag.


En solid tillväxtplattform
Vi ägs av Stiftelsen LEO och har den finansiella styrkan att investera i nödvändiga förändringar. Det är ett måste om vi ska kunna agera proaktivt i läkemedelsbranschen. Vår arbetsstyrka är oerhört kompetent och vi står på en solid bas med goda personella resurser, kommersiellt starka produkter och en spännande pipeline. Jag blir entusiastisk av tanken att företaget expanderar. Jag vill definitivt vara med när vi placerar oss vid sidan om de ledande aktörerna. Och det tror jag vi kan.
 

Gräva efter guld
Vi sätter ribban högt på LEO. Därför talar vi om att ”Gräva efter guld”. I mitt eget arbete och som en del i organisationen, är det motiverande att dela ”vi-känslan” och tillsammans gräva efter guldet.


Jan på fritiden
Min familj sätter jag främst. Min fru, våra två barn och jag själv finner stort nöje i spännande upplevelser när vi är på resande fot. Ett aktivt liv är viktigt. En lång joggingrunda i det fria eller ett besök i vårt lokala gym är utmärkta sätt att ladda batterierna. Dykning tycker jag också om. Dykning är inte bara stillhet i undervattensvärlden, det är också planering och förberedelse. Ett bra dyk kräver en hel del lagarbete och koordination.

 

 

Ordförklaring

¹ GMP-regler –"Good Manufacturing Practice" - "god tillverkningssed". Produkter ska tillverkas med rätt kvalitet. Det ska finnas arbetsrutiner, goda arbetsmetoder och råda ordning, allt enligt gällande lagar och bestämmelser. Ingen produkt får orsaka skada hos patienten.

 

2010-12-27