Birgit Gamst Jensen

Jag är senior tekniker på enheten Mikrobiologisk Kontroll.


Birgit på jobbet
Jag har tillbringat 20 år på LEO Pharmas enhet för Mikrobiologisk Kontroll. Tre år arbetade jag i produktkontrollen, tio år ägnade jag åt miljöövervakning och sedan sex år tillbaka ansvarar jag för omhändertagandet av uttjänt utrustning och projektledning. Ingen dag är den andra lik. En hel del tid avsätts för granskning och rapportering. Då och då är jag i laboratoriet och hjälper arbetskollegorna med enklare IT-frågor.


Arbeta med hela organisationen
Jag stormtrivs med mina arbetskamrater på Mikrobiologisk Kontroll. Men jag uppskattar också den kontakt jag har med människor i hela organisationen. Just nu jobbar jag med folk från Irland och Frankrike med ett projekt som ska göra det lättare att ta itu med all data från miljöövervakningen. Vi genererar mycket data - och då menar jag mycket. En stor mängd kommer från inspelningar av bakterie- och svamptillväxten i vårt produktionsområde. Nu ska vi introducera ett skanningsystem för streckkoder, vilket kommer att resultera i ett papperslöst laboratorium med en avsevärd förenkling och snabbare hantering.


Känslan av gemenskap  
Det råder en god företagsanda på LEO. Jag tror det beror på att vi har så många ”sociala klubbar”. Det är enkelt att umgås med kollegor från andra avdelningar. Företaget är inte så stort heller. Man lär ganska snabbt känna alla till utseendet. Jag tror att det är viktigt. Jobbet blir roligare om man vet vad alla andra gör. Jag känner en stor tillhörighet, trots mångfalden av människor.


Hur allt började 
Yrkesbanan inledde jag på ett apotek. Där arbetade jag i två år, men jag kände mig aldrig riktigt bekväm med att jobba med försäljning i butiken. Därför bestämde jag mig för att söka anställning inom läkemedelsproduktion, och det var då jag hörde talas om LEO Pharma - cirka 20 år sedan är det nu! Jag fick inte ett jobb i produktionen på LEO, men väl på enheten för Mikrobiologisk Kontroll. Jag visste absolut ingenting om mikrobiologi. Men jag lärde mig snabbt.


Vi är där det händer 
Jag skulle kalla LEO Pharma ”stabil”. Jag är stolt över att tillhöra ett oberoende företag som kan konkurrera med de stora aktörerna på de globala marknaderna. När allt kommer omkring, är det där allting händer. Eftersom vi är privatägda, behöver vi heller inte ändra styrriktning ideligen för att tillgodose eventuella nyckfulla aktieägares behov.
Vår ledning är väldigt duktig på att kommunicera nya mål, så när förändringar ska genomföras är jag alltid redo för dem. Och förändring är bra. Jag har varit tvungen att anpassa mig och som ett resultat av det upplever jag att jag har utvecklats både professionellt och personligen
.


Göra karriär på LEO
Det finns alltid gott om stöd om du vill göra karriär. För några år sedan tyckte jag att jag fastnat i gamla hjulspår. Jag pratade med min chef och kände direkt att hon ville att jag skulle stanna kvar. Hon såg till att jag fick kontakt med chefer från andra avdelningar, och jag hade några riktigt givande diskussioner med folk från olika delar av organisationen. Så beslöt sig en kollega på avdelningen Mikrobiologisk Kontroll för att flytta till Australien. Jag tog över tjänsten - och det är där jag befinner mig i dag. Jag fick bredda min kompetens och gick en kurs i projektledning. De flesta arbetsuppgifterna är projektbaserade.

När jag ser tillbaka på mina 20 år på LEO står det klart för mig, hur stor betydelse vårt fokus på innovation har varit. I dag är det full fart framåt. Men vi är fortfarande stolta över våra produkter och vi brinner för att hjälpa människor som behöver dem.


Birgit på fritiden
Jag älskar att resa. Nyligen var jag på Nya Zeeland och i USA. Island har jag besökt flera gånger. Jag dras till stora, öppna landskap där det finns få, om ens några, människor. Därför har valet så ofta fallit på Island. Nu senast imponerades jag djupt av Death Valley i Mojaveöknen i södra Kalifornien. Lugn. Rofylld. Och hisnande vacker.

 

2010-12-27