Arbeta utomlands

På LEO Pharma anser vi att mångfald är näring för kreativitet och innovation. Vårt huvudkontor finns i Danmark, men vi är en mångkulturell organisation med anställda från hela världen. Vi vill sprida kompetens över landsgränserna och därför uppmuntrar vi våra medarbetare att vidga vyerna och jobba utomlands på något av våra företag. Vi är väldigt nöjda över att konstatera att utlandsanställningar är en växande trend.

Att flytta utomlands
Vi förstår hur viktigt det är att hjälpa våra anställda att skapa sig en god tillvaro i samband med en utlandsflytt. Om du flyttar till Danmark för att arbeta på LEO Pharmas huvudkontor, stödjer vi dig med de praktiska detaljerna. Till hands finns även en lokal representant som hjälper dig vid bosättningen.

Vidare har vi infört ett mentorprogram för familjer som ska hjälpa till att bygga relationer mellan våra danska och internationella medarbetare som arbetar i Danmark. 
 

Om du vill veta mer om hur det är att leva i Danmark, besök Ny i Danmark