Förhållningssätt

De anställda på LEO delar ett gemensamt förhållningssätt:

  • Kundfokuserad - vi tillför ett värde till våra kunder
  • Prestationsdriven - vi vill överträffa de överenskomna målen
  • Flexibel och skalbar - vi anpassar oss snabbt och effektivt till förändringar och möjligheter
  • Kostnadseffektiv - vi använder våra tillgångar på ett optimalt sätt

Förhållningssättet ryms i vårt beteende och i våra val. Vi använder det aktivt som ett verktyg vid prioriteringar i vårt dagliga arbete.