Karriärmöjligheter

LEO Pharma erbjuder karriärmöjligheter till drygt 3 700 högutbildade personer från alla samhällsskikt. Antalet (cirka) anställda per område:

  • Forskning och utveckling: >550
  • Global varuförsörjning: >1 000 
  • Försäljning och marknadsföring: >1 950
  • Stödfunktioner: cirka 200

                                                   (Motsvarande heltid. Ultimo 2009)

Nyckeln till företagets framgång och tillväxt är passionen hos medarbetarna på LEO, som är beslutna att åstadkomma en förbättrad livskvalitet i människors liv. Vi är en verksamhet som drivs av starka värderingar – passion, konkurrenskraft, innovation, anpassningsförmåga och integritet – som är ledstjärnorna i det dagliga arbetslivet.

En värld av möjligheter
Vi belönar våra medarbetare för goda idéer, initiativtagande och för att de gör det där lilla extra. Vi vill att våra anställda upptäcker och utvecklar sina starka sidor. Därför erbjuder vi utbildningsprogram, professionell utveckling och flexibla karriärvägar. Med det menar vi att tekniker kan bli forskare och vetenskapsmän kan bli marknadschefer.

På LEO Pharma finns avancerade anläggningar och de ekonomiska resurser som behövs för att man ska kunna bedriva forskning i en motiverande, internationell miljö. Vi är för jämställdhet och mot diskriminering. Hos oss finns en mångfald av nationaliteter och utbildningsbakgrunder.