Ledarskapsvärderingar


På LEO Pharma tror vi på att ledarna föregår med gott exempel. Det innebär att våra chefer lever upp till företagets värderingar och visar engagemang och lojalitet mot LEO, medarbetarna och givetvis allt vi åstadkommer tillsammans.


Kommunicera tydliga mål
God företagsledning innebär att effektiv kommunikation står i centrum. Vi ser till att alla på LEO Pharma förstår hur deras egna uppgifter passar in i helheten – särskilt i relation till vår företagsstrategi. Varje steg var och en av oss tar, oavsett hur litet det är, hjälper oss att nå våra långsiktiga mål och bidra till att förbättra livet för patienter runt om i världen. 
 

Motivera och inspirera
Cheferna på LEO strävar efter att behandla varje medarbetare som individer och uppmuntra honom eller henne att betrakta sin egen roll som avgörande för företaget som helhet. Vi försöker inspirera varandra, dela med oss av samt fira framgångar och återkoppla konstruktivt.


Uppmuntra initiativtagande
På LEO Pharma uppmanar vi medarbetarna att ta egna initiativ. Oavsett hur resultatet blir, ser vi risktagande som en möjlighet att lära sig något nytt. Nya idéer måste prövas om vi ska ligga steget före. Vi uppmuntrar varandra aktivt att hitta nya och ännu bättre sätt att genomföra våra uppgifter.
Detta kräver att vi finner en balans mellan vägledning, att stå tillbaka för att ge någon utrymme att prova på något nytt samt att hjälpa någon att stanna på rätt spår. 

 

Utföra
Vi erkänner att de bästa initiativen börjar med en diskussion om en idé, men till slut måste ord bli till handling. Och när vi slutligen agerar, gräver vi efter guld! Våra chefer är duktiga på att ge sina team mätbara mål och att återkoppla konstruktivt vad gäller allt initiativtagande och alla projekt.