Behandlingsområden

LEO Pharmas vision är att bli det främsta, specialiserade läkemedelsföretaget i världen som kan erbjuda konkurrenskraftiga läkemedel till patienter och samhälle. Vi arbetar inom fokusområden dermatologi och koagulation. 

Här hittar du som är patient eller anhörig till någon som fått en diagnos och undrar mer om sjukdomen mer information.

Är du vårdpersonal, finns information för dig här.