Sjukvårdspersonal

Allmänt
Med akut konjunktivit (akut bindhinneinflammation) avses tillstånd som orsakas av infektiösa agents: bakterier (oftast stafylokocker, mindre ofta gramnegativa bakterier och streptokocker) eller virus.


Symtom och fynd
Akut konjunktivit är ibland ensidig, men oftast angrips båda ögonen inom ett par dygn. Ofta har patienten nyligen haft en övre luftvägsinfektion. Besvären innefattar ofta klistrighet och gruskänsla, men inte rejäl värk.
I typiska fall föreligger rodnad bindehinna och ökad sekretion, ibland också ögonlockssvullnad. Sekretionen kan vara vattnig (vanligast vid virus) eller varig (vanligast vid bakterier). Om inget sekret ses i ögonspringan bör man granska cilierna och ögonlockskanterna, där intorkat sekret ofta kan påträffas. Klinisk differentialdiagnostik mellan virus- och bakteriekonjunktivit är osäker. I ett stort material med kliniskt diagnostiserade bakteriella konjunktiviter var endast hälften odlingspositiva.


Handläggning
Tvättning av ögonlockskanterna några gånger dagligen. God handhygien för att undvika smittspridning. Om det inte blir bättre på ett par dagar: läkarkontakt.