Psoriasis

 

 

Psoriasis drabbar cirka 3 % av den svenska befolkningen och får därför betraktas som en folksjukdom. Psoriasis är lika vanlig hos män som kvinnor. Ovanligt hos barn, men blir allt vanligare med åren och kan debutera i hög ålder. Ärftliga faktorer är viktiga. Utlösande och förvärrande faktorer kan bland annat vara hudskada, stress och olika läkemedel.

De vanligaste formerna är skarpt avgränsade så kallade plack med tjock, stearinliknande fjällning, ofta med kraftig underliggande rodnad.

Hårbottenpsoriasis förekommer hos mer än hälften av dem som har psoriasis på kroppen. Psoriasis kan även lokalisera sig till naglarna med små punktformiga fördjupningar som på en fingerborg.

Vid psoriasis förekommer en speciell form av artrit i 5-10 % av fallen. Denna artrit angriper framför allt de distala fingerlederna.

Psoriasis är dessutom en kronisk sjukdom, som i de flesta fall kräver livslång behandling. Av den anledningen förutsätter aktuell behandling, förutom god klinisk effekt, även få och framför allt inga allvarliga eller bestående biverkningar vid långtidsbehandling. 
 

Frågor och svar


1. Vad är psoriasis?

Psoriasis är en relativt vanlig och ärftlig sjukdom, som leder till en rodnad och inflammerad hud som fjällar.

2. Är psoriasis en vanlig sjukdom?
Cirka 250 000-300 000 personer i Sverige har psoriasis.

3. Varför får man psoriasis?
Exakt vad som orsakar psoriasis vet man inte, mer än att sjukdomen är ärftligt betingad. Sjukdomen är ovanlig hos barn, den bryter oftast ut i tonåren och är vanligare hos äldre.

4. Hur stor är risken att utveckla psoriasis (1)?

 

 

Källa: (1) Läkemedelverkets rekommendationer. Behandling av psoriasis 971205.
 

5. Vilka symtom ger psoriasis?
Psoriasis börjar vanligen i ungdomsåren efter en infektion, vanligen halsfluss. Det börjar då i regel med små droppstora hudförändringar som ofta är utspridda över en stor del av kroppsytan. Efter detta förlopp drabbas en del av något som brukar benämnas plackpsoriasis. Det ger sig till känna som väl avgränsade hudfläckar som kan vara kraftigt fjällande. Fläckarna förekommer ofta på armbågar och knän men även övriga delar av kroppen kan vara drabbade. Hudfjällen är stearinliknande och när de avlägsnas ser man en rodnad hudyta som lätt blöder. Det finns hjälp att få. Sök därför läkare för att få behandling enligt de senaste behandlingsmetoderna.

6. Hur länge kvarstår symtomen?
Svårighetsgraden av sjukdomen varierar över tiden. Under vissa perioder blommar rodnaden upp, medan man under andra perioder har mindre eller inga besvär. Sjukdomen varierar från person till person. Psoriasis läker sällan spontant.

7. Hur ställs diagnosen?
Läkaren gör en samlad bild av din sjukdomsbakgrund, exempelvis om sjukdomen finns i släkten. Har du rodnade, väl avgränsade hudfläckar som kan variera i intensitet men inte vill försvinna? Om man skrapar på huden med till exempel baksidan på en tändsticka under fjällningen, så är huden lättblödande. En del patienter har klåda men inte alla.

8. Kan man ha andra symtom?
Cirka 15 % av de som har psoriasis har också reumatismliknande besvär, så kallad psoriasisartrit. Detta kan ibland vara svårt att diagnostisera, eftersom symtomen liknar ”vanlig” reumatism.

9. Vilka behandlingar finns att tillgå?
Det finns effektiva salvor, ljusbehandling, eventuellt tabletter eller injektioner. Det är viktigt att du kontaktar läkare som bedömer vilken typ av psoriasis du har, för att kunna ge dig en individuellt anpassad behandling som är bekväm och effektiv.

Utvärtes behandling
1. Kortisonsalva har antiinflammatorisk effekt och motverkar att huden förtjockas. Effekten kan avta med tiden. Vid långvarig behandling förtunnas ofta huden.

2. Kalcipotriol är framställt ur D-vitamin och verkar genom att normalisera hudcellernas delningshastighet. I psoriasishud sker celldelningen så snabbt att hudcellerna inte hinner mogna, vilket förorsakar rodnad, förtjockning och fjällning. Krämen kan irritera, men besvären är oftast övergående.


3. Kombinationssalva som innehåller kalcipotriol och betametasondipropionat. Denna salva med ”två i en” utnyttjar de två komponenternas fördelar. Läkemedelsstudier visar att behandlingseffekten förstärks jämfört med om man behandlat med komponenterna var för sig. Man behandlar endast 1 gång dagligen i cirka 4 veckor. Efter detta sker sedan fortsatt behandling enligt läkarens anvisning.

Invärtes behandling
1. Cytostatika och immunomodulerande medel (modulering=förändring av immunförsvaret) som till exempel metotrexat och ciklosporin används till patienter med svår psoriasis som ofta kräver systemisk behandling. Medicinerna intas som tabletter eller kapslar.

2. Selektiva, immunosuppressiva läkemedel (suppressiv=att ha dämpande effekt) är läkemedel som ges i sprutor till patienter när inte annan behandling hjälper.

Ljusbehandling
Vanligt solljus har en läkande inverkan på psoriasis. Det gäller majoriteten av patienterna. 5-10 % av alla som har psoriasis är tvärtom ljuskänsliga och kan försämras av sol och ljusbehandling. Två olika typer av ultraviolett ljus används mest: UVA-långvågigt UV-ljus och UVB-kortvågigt UV-ljus.
 

För mer information om psoriasis, se www.fass.se eller www.minpsoriasis.se