Psoriasis är en folksjukdom som har stor inverkan på vardagen för många som drabbats, men ändå prioriteras den lågt i jämförelse med andra sjukdomar. World Psoriasis Day är ett initiativ som samordnas av Internationella Psoriasisföreningen och som sponsras av bland annat LEO Pharma. Syftet är att uppmärksamma sjukdomen och också sprida kunskap. Mer om WPD.

I Sverige har Psoriasisförbundet gett ut foldern ”Egenvård vid Psoriasis” som ger stöd och många goda tips till alla som kommer i kontakt med sjukdomen. Klicka här.

I samband med årets EADV-kongress, det årliga europeiska mötet för hudläkare, presenterades nya data från en stor undersökning hur sjukdomen påverkar vardagen. Läs mer.

Tillsammans kan vi uppmärksamma psoriasis – genom att t.ex. bli bättre på att sätta sjukdomen på agendan lite oftare. Känner du också någon som borde involveras?