Blodpropp (trombos)

LEO Pharma har stor erfarenhet inom antikoagulation med närmare 70 års forskning och utveckling. Vi tillhandahåller och utvecklar läkemedel som ges som behandling av blodproppar och i förebyggande syfte till patienter i högriskgrupper.

Blodpropp (trombos)
En djup ventrombos är en blodpropp av levrat blod i ett blodkärl som leder blodet från benet i riktning mot hjärtat, en s.k. ven. Blodproppen kan bildas vid en skada på blodkärlets innervägg eller om blodet har ökad tendens att levra sig särskilt om blodflödet samtidigt är hindrat. Blodproppen kan täppa till venen helt och därmed förhindra att blodet kommer fram. En lungemboli är en komplikation till en djup ventrombos och innebär att en del eller hela proppen lossnar, åker iväg i blodbanan genom höger hjärthalva och ut i lungorna där den fastnar i ett blodkärl i lungorna.

Vissa faktorer ökar risken för en djup ventrombos bl.a. ärftlighet, stigande ålder, kirurgiska ingrepp, östrogenbehandling (t.ex. p-piller), graviditet och cancersjukdom. I cirka hälften av fallen finner man ingen bakomliggande orsak. Cirka 9000 människor insjuknar i Sverige varje år i djup ventrombos (= ca 1 per 1000 invånare). Hälften så många drabbas av lungemboli.

De vanligaste symtomen på djup ventrombos är svullnad och ömhet i vaden. De vanligaste symtomen på lungemboli är andnöd och bröstsmärtor, men i enstaka fall förekommer bara hosta eller trötthet och nedsatt kondition. Många patienter med lungemboli har inga symtom på djup ventrombos.

På LEO Pharma har vi utvecklat heparinbaserade produkter som antikoagulationsbehandling sedan 1940-talet. Heparinbaserade produkter fortsätter att utgöra en viktig del av intensivvården och ges som behandling av blodproppar i venerna och i förebyggande syfte till patienter i högriskgrupper.