Sjukvårdspersonal

LEO Pharma har förvärvat stor erfarenhet av intensivvård efter närmare 70 års forskning, utveckling och produktion. Vår portfölj inom antikoagulantia innehåller läkemedel, behandlingar och profylaktiska åtgärder avseende trombos.  

Läs mer om trombos: