Nefrologi

Även vid hemodialyser behöver patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion omfattande professionell vård för att kontrollera halterna av kalciumfosfat och D-vitamin i syfte att undgå renal osteodystrofi (ROD) och sekundär hyperparatyreoidism. 

Defekta njurar är oförmögna att hydroxylera D-vitamin så att kalciumet i mag- och tarmkanalen kan absorberas i blodet. Med mindre kalcium i blodet utsöndrar hormonet paratyroideahormon (PTH), vilket höjer kalciumnivån och dämpar halten av fosfat.

Långvariga låga kalciumhalter och höga fosfathalter orsakar sekundär hyperparatyreoidism, där kalcium mobiliseras från ben. Detta leder till renal osteodystrofi (ROD), ett ofta smärtsamt tillstånd som gör att patienter löper ökad risk att drabbas av benfrakturer.

Behandling
På LEO Pharma har vi i 30 år hjälpt sjukvårdspersonal att vårda patienter med nedsatt njurfunktion genom olika hjälpmedel som gör att patienter undgår sekundär hyperparatyreoidism och ROD. Våra produkter finns som många olika formuleringar för att bemöta varje patients individuella behov.

LEO Pharmas D-vitaminanalog har funnits på marknaden sedan 1978 och är en produkt som ges till en stor andel patienter med nedsatt njurfunktion. Goda kunskaper i klinisk praxis dokumenterar tillämpningen av våra D-vitaminanaloger

Vårt arbete och engagemang för att hjälpa sjukvårdspersonal att ge sina hemodialyspatienter optimal behandling fortsätter.  

 

 

 

LEO Find your local representative

Read more about LEO Pharma worldwide