Nefrologi

Njurarna fyller en viktig funktion vid aktivering av D-vitamin för att kroppen ska kunna ta upp kalciumet från kosten och vätskan via tarmen. Patienter med nedsatt njurfunktion lider av brist på aktivt D-vitamin, vilket orsakar låga kalciumhalter i blodet.

Om kalciumhalten i blodet är låg producerar bisköldkörtlarna ett hormon (paratyroideahormonet, PTH) för att öka halten. Långvariga låga kalciumvärden kan resultera i sjukdomen sekundär hyperparatyreoidism (en sjuklig överproduktion av PTH som bl.a. ökar risken för njurstensbildning). Kroppen svarar genom att ta kalcium från skelettet, vilket orsakar renal osteodystrofi, ROD (benvävnaden i kroppen växer och utvecklas inte som den ska). ROD medför ett ofta smärtsamt tillstånd som kan leda till en benfraktur. Patienter som har kraftigt nedsatt eller ingen njurfunktion alls, behöver genomgå hemodialys.

Behandling av olika sjukdomstillstånd inom nefrologi
LEO Pharma har 30 års erfarenhet av att hjälpa patienter med nedsatt njurfunktion. Våra produkter finns som olika läkemedelsformer (kapslar, orala droppar, injektionsvätska, etc.) för att kunna bemöta varje enskild patients behov och samtidigt kunna behandla med så bra resultat som möjligt.

LEO Pharmas D-vitaminanalog har funnits på marknaden sedan 1978 och är en vida använd produkt. Den ges till en stor andel patienter med nedsatt njurfunktion. Goda kunskaper i klinisk praxis dokumenterar användningen av våra D-vitaminanaloger.

Vårt arbete och engagemang i att patienter med nedsatt njurfunktion ska erhålla bästa möjliga behandling fortsätter.