Sjukvårdspersonal

Vad är skelettsjukdomar?
Under samlingsordet "skelettsjukdomar" samlas alla sjukdomsformer som drabbar skelettet. Mycket enkelt sagt är det när förmågan att bilda nytt ben minskar mer än nedbrytningen av gammalt och skelettet blir därför skört.


Olika typer av skelettsjukdomar

Osteoporos
Hela benmassan minskar, men sammansättningen är normal.
Renal osteodystrofi (osteomalaci)
Brist på aktivt vitamin D på grund av nedsatt njurfunktion. Det kortikala benet (ytterhöljet) minskar.

Behandling
Osteoporos behandlas med hormoner (östrogen, testosteron och bisforfonater).

Renal osteodystrofi (osteomalaci) behandlas med aktivt vitamin D.