AAD New Orleans, 4-8 februari 2011

Ja, till slut tog vi oss till New Orleans, men det var inte lätt. Flygtrafiken i USA var hårt drabbad av ”århundrades snöstorm”, och vi fruktade att årets AAD skulle tillbringas på O’Hare flygplatsen i Chicago. Flera av kongressens deltagare hade liknande problem, men till slut lyckades de flesta ta sig fram; endast 1 % blev förhindrade att delta pga. vädret och 17000 deltagare, varav 9000 medicinsk personal, var registrerade.

New Orleans var iskallt, minst sagt, och det regnade. Jag befarade köld-skador på mina blåfrusna händer när jag den första morgonen spatserade till kongresshallen. Det var då så härligt att slå sig ner i en varm föreläsningssal vid Ernest N. Morial Convention Center och bara börja njuta av allt som en sådan här stor och välorganiserad kongress har att erbjuda.

Av Katrina såg åtminstone inte jag ett spår, tänk; de fräscha salar vi satt i hade jag sett tidigare, i nyhetsreportage efter orkanen, då fyllda med evakuerade människor. Akustik och teknik, ja allt fungerade ypperligt. Och vädret i New Orleans blev raskt bättre, solen kom fram, temperaturen steg, på kvällarna hördes musiken flöda och cajunmaten gjorde ingen besviken.

Intrycken var många. Om jag börjar med utställningen, så är ju en sådan alltid rolig och spännande att bevista. Vad som verkligen fångade mitt intresse var en Iphone-applikation i form av ett dermatoskop med kamera. Man passar in sin Iphone i ett hölje där ett dermatoskop finns monterat framför mobilens kameralins. Det här är värdefullt för att dokumentera t.ex. förändringar i befintliga nevi, för att ta kort och bifoga remissen till histopatologen, eller som en möjlighet för patienten att själv dokumentera sina nevi, eller vidarebefordra dem till sin dermatolog.

Där fanns två företag som hade liknande produkter, ett tyskt och ett amerikanskt, och priset låg mellan 900 och1200 dollar. Produkten verkar vara i sin linda ännu, man kan avvakta ytterligare finjusteringar, troliga prissänkningar, samt vara medveten om att den är anpassad till Iphone 4.

En annan trend är den kosmetiska dermatologin. Man inser att det är stort i USA. Jag kände mig verkligen som kusinen från landet då jag talade med några yngre kvinnliga dermatologer vilka samtliga hade siktet inställt på kosmetisk dermatologi. En undersökning bland ST-läkare i USA, vid förra årets AAD, visade att 3,8 % planerade att subspecialisera sig inom kosmetisk dermatologi. Långt fler, 19 %, ville vidareutbilda sig inom ”operationstekniker inkl. Mohs kirurgi”, eller dermatopatologi 13 %, medan forskning endast lockade 3,4 %. I praktiken verkar många kombinera medicinsk och kosmetisk dermatologi.

Mycket uppmärksamhet fick prostaglandinanalogen Latisse, med stora reklambilder av långa, mörka ögonfransar på transferbussarnas sidor. FDA godkände detta läkemedel 2008 för indikationen ögonfranshypotrikos, en för mig hittills okänd diagnos. Nackdelar? Det finns en sällsynt men möjlig risk för brunpigmentering av iris. Det är inte direkt billigt. Upphör man med behandlingen så får man sina gamla vanliga ögonfransar åter. Jag personligen står frågande inför allt denna kosmetik och yta. Kanske måste jag se på hudens åldrande på samma sätt som Dr. Draelos som vid det välbesökta symposiet Ageing gracefully betonade att: ”skinageing is a preventable disease!”. Oavsett vilket, sådant här är intressant. Man måste leva sunt, det vet vi alla, det är viktigt för hjärta, kärl- och hud.

Nutraceuticals, dvs. födoämnen med välgörande egenskapar för huden är en del av detta, Här finns t.ex. Polypodium leucotomos (ormbunkeextrakt) vilket reducerar solbränna och solinducerat åldrande,  antioxidanter, såsom lycopen i tomater, grönt te, vindruvekärnolja, blåbär etc. Shea butter med antiinflammatoriska egenskaper. Granatäpple, som alltså inte bara är gott utan även är en antioxidant, antiinflammatorisk, trycker ner tumörväxt, minskar hudcarcinogenes, reparerar huden.  Rosmarin är inte heller så tokigt; en antioxidant, antiseptisk, antimikrobiell, antimykotisk, antiviral, antiinflammatorisk, minskar UVA-inducerad skada, bra för sårläkning. För högt kaloriintag är inte bra för huden, mängden fria radikaler ökar och med detta åldrandet. Ett restriktivt kaloriintag ger oss således en ungdomligare hud (ref. Human caloric restriction experiment: Biosphere II).

Subkutana injektioner av hyaluronsyra i huden är som bekant inget nytt, men upprepade HA-injektioner kan förväntas leda till att mer kollagen produceras. Man spekulerade kring att HA därmed kan ges förebyggande mot rynkor, d.v.s. förebyggande behandling kan ske redan vid dryga 20 års ålder.
Vad gäller psoriasis så diskuterades det en del kring det faktum att Abbott nyligen har dragit tillbaka sin BLA (U.S. biologics license application) och MAA(European marketing authorization application) ansökan för briakinumab, en anti-IL-12/23 monoklonal antikropp, då myndigheterna önskat ytterligare utvärdering av preparatet. I en poster presenterades dock att risken för kardiovaskulära biverkningar var lika mellan patienter behandlade med IL-12/23, antikroppen ustekinumab och placebobehandlade kontroller.

En annan poster, där man analyserat data från studier om TNF-antagonister och behandling av plackpsoriasis och psoriasisartrit, visade ej på ökad risk för allvarliga infektioner, ej heller en signifikant ökad risk för cancer. TNF-hämmare verkar vara säkrare i de studier där psoriatiker behandlats, jämfört med tidigare studier vid behandlingen av reumatoid artrit. Det uppvisades även siffror på att patienterna föredrar flytande, gel eller skum som topikal behandling framför krämer och salvor. Man betonade vikten av att, hos de med utbredd psoriasis, regelbundet kontrollera blodtryck, BMI, b-glukos, lipidprofil och ledstatus.

Nagelpsoriasis är svårbehandlat, men kan ofta spontant förbättras. Onychomycosis är också vanligt hos patienter med nagelpsoriasis. Det gäller att skilja mellan nagelbäddsengagemang och nagelangrepp. Vid nagelbäddsengagemang kan topikal behandling med kalcipotriol + betametason, eller enbart kalcipotriol, ha effekt. Klobetasol avråds ifrån, pga. benresorption. Det rapporterades dock i en poster om snabb förbättring med ett nagellack innehållandes Klobetasol. Om nageln är angripen föreslås lokala steroidinjektioner, låg dos acitretin, Mtx måttligt effektivt.

I ett föredrag rapporterade man om ett fenomen som ligger i tiden: klimatförändringar och  huden. Med stegrande temperatur ökar även UV-strålningen och dess carcinogena effekt. Man kan förvänta sig att akne blir vanligare p.g.a. att talgkörtlar blir mer aktiva i värme. Ökad pollenmängd och nya arter ger en ökning av allergier, och man kan komma att se en ökning av vektorburna infektionssjukdomar, som borrelia eller leichmaniasis.


Under hemfärden höll vi åter på att fastna på O’Hare i Chicago, men än en gång hade vi tur. När vi landade i Stockholm började det snöa, och strax var vi återigen i en snöstorm.
Men det är en annan historia.

 

Jenny Hällgren, privatpraktiserande dermatolog vid Läkargruppen Mörby, Danderyd.