Psoriasis

Psoriasis är en immunmedierad, inflammatorisk sjukdom. Orsaken är ännu inte helt känd. Troligtvis krävs ett samspel mellan genetiska faktorer och omgivningsfaktorer såsom bakteriella infektioner, psykisk stress, hudskador av varierande slag, användning av en del läkemedel, alkoholkonsumtion, fetma och rökning.
 
Psoriasis anses medieras av T-celler men den exakta cellulära mekanismen är inte helt klarlagd. Förändringar i dermis orsakade av psoriasis karaktäriseras av en ökad vaskularisering och infiltration av T-celler, neutrofiler, makrofager och mastceller. Vidare genomgår keratinocyterna en hyperproliferation och detta orsakar en prematur och ofullständig keratinisation. 
  
Behandling av psoriasis
De flesta fall av psoriasis kan behandlas med topikal behandling, till exempel vitamin D analoger såsom kalcipotriol, kortikosteroider eller kombinationsprodukter (t.ex. kalcipotriol i kombination med betametasondipropionat). Det finns en rad olika topikala behandlingformer såsom kräm, salva eller gel för att bemöta varje patients specifika önskemål.
  
Beroende på sjukdomens svårighetsgrad och omfattning finns även andra behandlingsalternativ såsom ultraviolett ljusbehandling och systemisk behandling med hjälp av metotrexat, ciklosporin eller acitretin. Läs mer om psoriasis och behandlingar.