Koagulation

Dessa sidor är avsedda för dig som jobbar inom vården.

Koagulation är ett av LEO Pharmas fokusområden och vi har ett starkt engagemang i att stödja sjukvårdspersonal i att förebygga och behandla tromboser (blodproppar).

LEO Pharma har tillhandahållit produkter inom antikoagulation i mer än 50 år och varit aktiva med forskning inom området sedan 1940-talet. Genom åren har vår kompetens inom antikoagulationsområdet vuxit sig allt starkare till fördel för vårdpersonal och patienter.

För att bidra till fortsatt utveckling har vi en stark strävan att lyssna till vårdgivares och patienters behov till förbättringar, samtidigt som vi fokuserar på att sprida kunskap inom området genom personliga möten och utbildningar.