Villkor för användning

Ansvarsbegränsning

www.leo-pharma.se/www.leo.se är en hemsida avsedd för användare i Sverige. Hemsidans målgrupper är följande:
 

  • vårdpersonal
  • patienter och anhöriga
  • andra intressenter, exempelvis media


Läkemedelsverket i Sverige har godkänt de läkemedel som omnämns på hemsidan för användning i Sverige på godkända indikationer (se vidare information på www.fass.se). Förskrivning och användning av dessa läkemedel i annat land förutsätter kontroll visavi respektive lands regelverk. LEO Pharma rekommenderar patienter att kontakta läkare för konsultation kring sjukdomar eller sjukdomssymptom och hälsoproblem.

På hemsidan finns information om receptbelagda läkemedel och hur de används. Denna information är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal verksamma i Sverige och är i överensstämmelse med svensk lag, EU-direktiv och LIFs (Läkemedelsindustriföreningens) regler.

Företagets ambition är att kontinuerligt uppdatera informationen på hemsidan. Vi kan emellertid inte garantera att all information vid varje tidpunkt är fullständigt aktualiserad. LEO Pharma förbehåller sig rätten att stänga hemsidan utan föregående varsel. Företaget kan inte acceptera ett ansvar för innehållet på andra hemsidor som är länkade till denna hemsida.

LEO Pharma AB har ett upphovsrättsligt skydd för denna hemsida. LEO Pharma AB ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publiceras på hemsidan för privat, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att källan anges.

Förslag och synpunkter på hemsidan mottages gärna, men vi förbehåller oss rätten att själva avgöra hur denna information används. LEO Pharma AB kan inte garantera att e-post till och från bolaget inte läses eller kopieras av utomstående. Vi registrerar besök på hemsidan för statistisk bearbetning, med ambitionen att förbättra vår service. Denna information kommer inte att användas av eller utlämnas till utomstående.

När det gäller information på vår hemsida om våra läkemedel följer vi bestämmelserna i LIFs regler för läkemedelsinformation. LEO Pharma AB strävar naturligtvis även i övrigt efter att tillhandahålla korrekt, balanserad och aktuell information på hemsidan. Vi kan dock inte påta oss något ansvar när det gäller skador som kan uppstå genom att vi tillhandahåller denna webbplats eller dess innehåll.